Disclaimer

Op alle nieuwsproducten op deze website (foto’s, video’s, tekst etc.) berusten copyright en auteursrechten van Stijn Klaassen.

Het is niemand toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de eigenaar van de website.
Het gebruik op welke wijze dan ook zoals het publiceren van dit beeld- en/of tekstmateriaal, bijv. op sites van derden, anders dan met vooraf verleende schriftelijke toestemming van Stijn Klaassen, wordt beschouwd als aankoop.

Ten gevolge hiervan wordt degene, die hiervan gebruik maakt, door de eigenaar van deze website gefactureerd voor € 50,00 exclusief BTW per foto/tekst. Als aan deze betaling niet wordt voldaan wordt er een incassobureau ingeschakeld. De incasso kosten zijn voor rekening van de gefactureerde.

Indien overname van auteursrechtelijk beschermd materiaal niet binnen 24 uur na publicatie aan de eigenaar van deze website gemeld wordt, worden bovendien administratiekosten in rekening gebracht.
Indien de webmaster en/of degene, die verantwoordelijk is voor wederrechtelijke publicatie van bovenstaand materiaal niet te achterhalen is, wordt de factuur toegezonden aan de provider van de website, bij wie die site ondergebracht is. Het verschuldigde bedrag wordt bij ingebreke blijven van betaling vermeerderd met de wettelijke rente, alsmede buitengerechtelijke kosten.